Działka budowlana | 64 ary | inwestycja | Krzeczów

Na sprzedaż
Krzeczów

Szczegóły Nieruchomości

Rynek
Wtórny
Powierzchnia
64
Dostępne od
Оd teraz

Opis

Oferujemy na sprzedaż działkę budowlaną w Krzeczowie k. Bochni o powierzchni 6 400 m 2 (64 arów) w kształcie litery L, o wymiarach 140 szer. x 27 dł. w najdłuższych jej punktach.

Dojazd do posesji odbywa się drogą polną, która w MPZP jest oznaczona jako droga gminna. Dobra inwestycja na lokatę pieniędzy przy tak prosperującej miejscowości jaką jest Krzeczów. Miejsce to z pewności zapewnia szerokie możliwości rozwoju

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA: 7.MN1.37 i KD-D
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej („MN”, „MN1”) przeznacza się dla:
1) zabudowy jednorodzinnej,
2) budynków gospodarczych, garaży,
3) zieleni urządzonej, urządzeń sportu i rekreacji, obiektów małej architektury itp
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania oraz warunki i standardy kształtowania zabudowy:
1) dopuszcza się uzupełnienie funkcji mieszkaniowej o funkcję usługową z zakresu usług publicznych lub komercyjnych, w formie budynku mieszkalno-usługowego lub w odrębnym budynku usługowym, przy zachowaniu warunku, że powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie przekracza 50% powierzchni użytkowej funkcji mieszkaniowej w granicach działki budowlanej,
2) dopuszcza się wyłącznie takie rodzaje przedsięwzięć, które nie powodują przekroczenia standardów środowiska przewidzianych przepisami prawa dla kategorii terenów mieszkaniowych,
3) dopuszcza się utrzymanie i rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,
4) w terenach „MN1” dopuszcza się ponadto lokalizację nowej zabudowy zagrodowej,
5) budynki mieszkalne jednorodzinne powinny być lokalizowane w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym (z wykluczeniem układu szeregowego),
6) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) intensywności zabudowy – od 0,1 do 0,7, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 20 – Poz. 1927
b) powierzchni zabudowy – nie więcej niż 0,35,
c) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 50%,
7) powierzchnia zabudowy nowo lokalizowanego budynku usługowego nie może być większa niż 150 m2 ,
8) długość rzutu budynku nie może być większa niż 25 metrów,

Najbliższe media ok 500 m od działki.

Teren działki usytuowany w sąsiedztwie domów jednorodzinnych i terenów zielonych.

Nieruchomość oddalona od Bochni ok. 6 km i 48 km od Krakowa.

Do węzła autostrady A4 w Bochni dzieli ją niecałe 5 km.

Serdecznie polecamy i zachęcamy do bezpłatnej prezentacji.

Concept Nieruchomości oferuje również:

  • bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu gotówkowego i hipotecznego na zakup nieruchomości
  • kupno i sprzedaż nieruchomości zadłużonych, z nieuregulowanym stanem prawnym, z ciążącymi egzekucjami
  • pomoc w zamianie, sprzedaży, kupnie a także wynajmie nieruchomości
  • doradztwo w zakupie i sprzedaży nieruchomości