Działka rolna – 49 arów – Dziewin

Na sprzedaż
Dziewin

Szczegóły Nieruchomości

Rynek
wtórny
Forma własności
Pełna własność
Powierzchnia
4900 m2
Dostępne od
zaraz

Opis

Proponujemy Państwu na sprzedaż działkę znajdującą się w Dziewinie blisko granicy z Drwinią/wolą Drwińska.

Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Jej powierzchnia wynosi 49 arów.
Posiada długość ok. 490 metrów, szerokość wynosi ok. 10 metrów.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki wyznacza się jako: TERENY ROLNE (R1, R2, R3, R3w).
2. Przeznaczenie podstawowe:
1) grunty rolne;
2) użytki zielone.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne;
2) rowy odprowadzające okresowe wody opadowe, rowy melioracyjne, przepusty;
3) wody powierzchniowe (cieki, stawy, zbiorniki) oraz urządzenia wodne w korytach
cieków wodnych;
4) drogi dojazdowe do pól;
5) w terenach R1 i R2 obiekty i urządzenia związane z produkcją rolną.
6) zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony gruntów rolnych:
a) terenowe urządzenia sportowo – rekreacyjne;
b) drogi wewnętrzne, cięgi pieszo jezdne, trasy rowerowe;
c) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

4. W terenach R1 zakazuje się realizacji nowej zabudowy zagrodowej; w ramach istniejącej
działki dopuszcza się możliwość przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku
mieszkalnego lub wybudowanie nowego budynku mieszkalnego, wyłącznie pod
warunkiem rozebrania starego; zasady zabudowy jak dla terenów RM;

5. W terenach R2:
1) dopuszcza się możliwość realizacji nowej zabudowy zagrodowej;
2) zasady zagospodarowania należy przyjmować jak dla terenów RM.

6. W terenach R3 zakazuje się realizacji nowej zabudowy zagrodowej i obiektów służących
produkcji rolnej; istniejącą zabudowę utrzymuje się wyłącznie z możliwością remontów i
przebudowy; w terenach R3w, międzywala, obowiązuje dodatkowo zakaz nasadzeń
drzew i krzewów.

7. We wszystkich terenach rolnych dopuszcza się prowadzenie prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym – remontów, prac regulacyjnych,
konserwacyjnych i budowlanych.

Działka ma płaską powierzchnię.
Znajduje się w cichej i spokojnej okolicy.
Wokół rozciągają się łąki i pola.
Dojazd drogą polna.

Klasa gruntu RIIIb – działka użytkowana była pod hodowlę aronii.

Serdecznie polecamy i zapraszamy do kontaktu oraz bezpłatnej prezentacji.

Concept Nieruchomości oferuje również:

  • bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu gotówkowego i hipotecznego na zakup nieruchomości
  • kupno i sprzedaż nieruchomości zadłużonych, z nieuregulowanym stanem prawnym, z ciążącymi egzekucjami
  • pomoc w zamianie, sprzedaży, kupnie a także wynajmie nieruchomości
  • doradztwo w zakupie i sprzedaży nieruchomości

Podobne Nieruchomości

Malownicza Działka w ispini

Ispina
Na sprzedaż
  300,000 pln
Area 250
Beds 3
Baths 2
Garages 1

Działka rolno-leśna w Damienicach

Damienice
Na sprzedaż
  25,000 pln
Area 250
Beds 3
Baths 2
Garages 1

NOWOŚĆ! Piękna działka w malowniczej okolicy – Nowy Wiśnicz

Nowy Wiśnicz, ul. Jana Matejki
Na sprzedaż
  189,540 pln
Area 250
Beds 3
Baths 2
Garages 1